Qüestionaris de Sostenibilitat


L'enquesta es basa en un qüestionari online que permet recollir informació qualitativa i quantitativa per mesurar de forma ràpida i àgil el nivell de desenvolupament de la sostenibilitat a les institucions de salut.

L’enquesta permet:
  • Analitzar la situació per definir polítiques estratègiques i directrius de Sostenibilitat


  • Conèixer elements claus de la gestió sostenible a la institució


  • Sensibilitzar l’organització


  • Fer benchmarking internacional entre hospitals, centres sociosanitaris i d’atenció primària


Qüestionaris realitzats

Mostra més qüestionaris

Desenvolupament web per Onesix Studio